Przejdź do treści strony
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja jednostki


Sposób zarządzania jednostką określa Statut Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach zatwierdzony przez Ministra Zdrowia .


DYREKCJA

Regionalnym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej w Branicach kieruje Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 • Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
 • Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy: 
  - Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych, 
  - Głównego Księgowego 
  - Przełożonej (-ego) Pielęgniarek 
  - Kierowników komórek organizacyjnych i innych osób zajmujących samodzielne stanowisko


Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach

Dyrektor ROPS
lek. med. Wiesław Gadecki – spec.psychiatra, spec.organizacji ochrony zdrowia

Zastępca Dyrektora
mgr Jerzy Nogański


RADA SPOŁECZNA

Przy ROPS na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora.
Zadania rady społecznej określa art. 48 ust.2 cyt. ustawy oraz statut Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach . Radę Społeczną powołuje i odwołuje Minister Zdrowia, kadencja Rady trwa 4 lata.

Rada Społeczna powołana przez Ministra Zdrowia (zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 września 2016r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach – Dz.Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016r. poz.93 )
w składzie:


1. Przewodniczący Rady: :

 • Dariusz Poznański - przedstawiciel Ministra Zdrowia

2. Członkowie Rady:

 • Antoni JunoszaSzaniawski – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Mirosław Smoleń – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Marek Stańczuk– przedstawiciel Ministra Zdrowia
 • Dominika Jóźwik - przedstawiciel Ministra Zdrowia

 

W ROPS funkcjonują ZESPOŁY LECZNICZO - REHABILITACYJNE:

Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny A

Kierownik Zespołu - lek. med. Kinga Kupis – Koziej –spec. psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca– mgr Małgorzata Lenartowicz - spec. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Psycholog kliniczny - mgr Artur Jaskółka

Pracownik Socjalny – Grzegorz Michałczak

Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  B

Kierownik Zespołu – lek. med. Jacek Koziej – spec.psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Irena Nogańska – spec.pielęgniarstwa psychiatrycznego
Psycholog kliniczny – mgr Magdalena Kaszuba
Pracownik Socjalny- Grzegorz Michałczak

Zespół  Leczniczo - Rehabilitacyjny C

Kierownik Zespołu – lek.med. Małgorzata Nosińska – spec.psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Jolanta Brzeszczak – spec. pielęgniarstwa psychiatrycznego
Specj. psycholog kliniczny – mgr Małgorzata Jaskółka
Pracownik Socjalny – mgr Anna Tokarz

Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny D

Kierownik Zespołu – lek. med. jacek Koziej - spec. psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Małgorzata Dutka

Pracownik Socjalny – mgr Anna Tokarz


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

kierownik terapii zajęciowej – Anna Gadecka
młodszy asystent terapeuta - mgr Sylwester Sanocki
st. terapeuta zajęciowy - Aldona Stocka
terapeuta zajęciowy - mgr Marek Kolanko

AMBULATORIUM

Gabinet stomatologiczny

Gabinet profilaktyczny:
lek. med. Małgorzata Żymełka – uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych


Pracownia USG i EEG
 

 

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2018-10-15
Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2006
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
 • opublikowano:
  18-12-2006 10:33
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
 • zmodyfikowano:
  15-10-2018 08:19
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
  odwiedzin: 5292
Dane jednostki:

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 19
NIP: 748-14-54-444
REGON: 531645674

Dane kontaktowe:

fax: 77 486 09 95
e-mail: ropsbranice@biuletyn.info.pl