Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
 
1)   wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym     zakładzie psychiatrycznym w warunkach maksymalnego zabezpieczenia;
2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;
3)   wykonywanie badań psychologicznych i prowadzenie terapii psychologicznej;
4)   orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
5)   wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych na polecenie sądu lub prokuratury.
Przedmiotem działalności Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach jest:  
 
  1. Prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających w szczególności na: badaniu i poradzie lekarskiej, leczeniu, badaniu i terapii psychologicznej, rehabilitacji leczniczej;
  3. Uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i realizacji prac badawczo – rozwojowych, w tym w ramach współpracy międzynarodowej;
  4. ROPS może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia i wymiaru sprawiedliwości.

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2006-12-16