Przejdź do treści strony
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania i przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
 
1)   wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym     zakładzie psychiatrycznym w warunkach maksymalnego zabezpieczenia;
2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;
3)   wykonywanie badań psychologicznych i prowadzenie terapii psychologicznej;
4)   orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
5)   wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych na polecenie sądu lub prokuratury.
Przedmiotem działalności Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach jest:  
 
 1. Prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających w szczególności na: badaniu i poradzie lekarskiej, leczeniu, badaniu i terapii psychologicznej, rehabilitacji leczniczej;
 3. Uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i realizacji prac badawczo – rozwojowych, w tym w ramach współpracy międzynarodowej;
 4. ROPS może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia i wymiaru sprawiedliwości.

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2006-12-16

Metryczka
 • opublikowano:
  16-12-2006 23:25
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
 • zmodyfikowano:
  22-08-2012 09:44
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
Dane jednostki:

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 19
NIP: 748-14-54-444
REGON: 531645674

Dane kontaktowe:

fax: 77 486 09 95
e-mail: ropsbranice@biuletyn.info.pl