Przejdź do treści strony
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz prowadzonych rejestrów

EWIDENCJE:

 • Księga Główna Chorych - Statystyka Medyczna
 • Księga Ruchu Chorych - Zespoły Rehab.- Leczn. A,B,C,D

REJESTRY:

 • Rejestr przyjęć i wypisów chorych - Statystyka Medyczna
 • Rejestr Wypadków przy Pracy – Zakładowy Inspektor BHP
 • Rejestr Protokołów dot. Sprawności Systemu P/poż. – Inspektor Ochrony P/poż.
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora ROPS – Sekretariat
 • Rejestr skarg i wniosków – Sekretariat
 • Rejestr Kontroli - Sekretariat

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2006-12-18

Metryczka
 • opublikowano:
  18-12-2006 10:37
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
Dane jednostki:

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 19
NIP: 748-14-54-444
REGON: 531645674

Dane kontaktowe:

fax: 77 486 09 95
e-mail: ropsbranice@biuletyn.info.pl