Przejdź do treści strony
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek ROPS w Branicach

RODZAJ MAJĄTKU
 
STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 / zł
Budynki i lokale
 7 246 341,77 zł
Urządzenia techniczne i maszyny
      115 386,15  zł
Środki transportu
       30 186,25 zł
Inne środki trwałe
Grunty
       13 491,02 zł.
     178 920,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ
   7 584 325,19 zł.

NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIU
ROPS W BRANICACH
 
 
Adres
Właściciel
Forma władania
Pow. gruntów w m2
Pow. użytkowa w m2
1.
Branice Szpitalna19
Skarb Państwa
Trwały zarząd
36 814
4 722,10

 

informację wytworzył(a): mgr Ewa Wanat
za treść odpowiada: mgr Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2014.02.14

Metryczka
  • opublikowano:
    18-12-2006 10:43
    przez: Małgorzata Luboch-Rzym
  • zmodyfikowano:
    14-02-2014 08:37
    przez: Małgorzata Luboch-Rzym
Dane jednostki:

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 19
NIP: 748-14-54-444
REGON: 531645674

Dane kontaktowe:

fax: 77 486 09 95
e-mail: ropsbranice@biuletyn.info.pl